شجریان


دوستان آهنگ هایی که در اینجا قرار داده شده است در مقایسه با آلبوم اصلی کیفیت کمتری دارند، به منظور حمایت از شجریان این آلبوم را از فروشگاههای هنری تهیه فرمایید…

دانلود هر فایل به صورت مجزا :

دیوار

زنگ شتر

ساز و آواز

چشم یاری

ادامه ساز و آواز

باد صبا

چند مضراب بیداد

ساز و آواز

رندان مست