این نرم افزار مخصوص گوشی های s60v5 است و برای گوشی های 5800 و n97 مناسب است اما روی گوشی های n78  و n96 و n85 و n86 کار می کند .
این نرم افزار فلش دوربین گوشی را روشن می کند و شما می توانید از گوشی خود به عنوان چراغ  قوه استفاده کنید .
برای دانلود کلیک کنید :